Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

12:13
7528 360c
Reposted fromtfu tfu viakrzywda krzywda
12:12
3134 325e 500
Reposted fromtfu tfu viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
12:12
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll vialenifca lenifca
12:11
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viapoziomki poziomki
12:11
12:11
12:11
1978 5899
12:10
5191 3a44
12:10
9501 4d59
Reposted fromwazelina wazelina viaeternaljourney eternaljourney
12:09
0585 39ca 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viagabor gabor
12:09
12:09

Jeśli ktoś przez cały dzień się do Ciebie nie odzywa, a po jakimś czasie napisze „nie miałem czasu” lub „nie mogłem, bo…” to jest zwykłym pierdolonym kłamcą. Ile czasu zajmuje napisanie wiadomości? 30 sekund? Jest tu ktoś z was, kto nie ma wolnych 30 sekund w ciągu dnia? Szybki telefon i krótka rozmowa to ma być rzecz niewykonalna? Proszę was… nie wierzcie w takie bzdury! Jeśli ktoś nie odzywa się do was tak długo, to nie dlatego, że jest bardzo bardzo bardzo zajęty. To tylko dlatego, że ma Cię po prostu w dupie, nie szanuje Cię i nie miał ochoty się odezwać.

Nie wierzę w brak czasu, nie wierzę w inne wymówki. Jeśli komuś na Tobie naprawdę zależy to zrobi wszystko, żeby się z Tobą spotkać, żeby być przy Tobie, zrobi wszystko żebyś wiedziała, że to na Tobie zależy mu najbardziej. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: Ty jesteś dla mnie ważna i to właśnie Tobą chcę wypełniać moje życie!

— Rafał Wicijowski
12:08
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:08
2542 ea2d
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarandoom randoom

September 19 2017

21:21
4597 0e56 500

mywaywardboys:

Emma Watson: shutting it down

Reposted fromkosmik-quixotic kosmik-quixotic viairmelin irmelin

September 18 2017

22:21
0308 acf8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaamarus amarus
22:20
0435 215a
Really chicken?
22:01
1327 6565
Reposted frombrumous brumous viacorazblizej corazblizej
21:19
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
21:18
6174 b9da 500
Reposted fromckisback ckisback viacukrovelove cukrovelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl