Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

21:26
7358 9929 500
Reposted fromkjuik kjuik viajethra jethra
21:26
3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
20:35
2920 f64b
Reposted fromidiod idiod viairmelin irmelin
20:34
- Piszesz jeszcze z nim?
- (Każdego dnia pamiętam jak spytał się czy może się do mnie przytulić a uśmiech nie mógł zejść z mojej twarzy. Jak o 2 w nocy wślizgnął się do łóżka i zaczął mówić, a ja choć śpiąca wsłuchiwałam się w każde jego słowo. Jak skakałam z radości gdy każdego ranka dostawałam zwykłego smsa " Dzień dobry:) ". Jak leżał mi na udach a ja bawiłam się jego włosami. Jak rozwiązywał krzyżówkę i w między czasie dawał mi całusy w policzek. Jak bawił się moimi dłońmi podczas jazdy autobusem. Jak napisał smsa, że już dawno nie był taki szczęśliwy, że lubi się do mnie przytulać. Jak w nocy paliliśmy w kuchni papierosy. Jak karmił mnie orzeszkami w kinie.  Co jakiś czas przypomina mi o sobie. Tak jak na przykład dziś. Dzwoniąc do mnie żeby nic nie powiedzieć do słuchawki a potem napisać smsa " Pomyłka :)" ) Nie, nie pisze już z nim.
- To dobrze.
- Wiem...
Reposted fromneeds needs viajethra jethra
20:28
0183 1ab0 500
Reposted fromzie zie viajethra jethra
20:28
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viajethra jethra
20:28
20:27
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 viajethra jethra
20:26
2220 8003 500
insult
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viajethra jethra
20:25
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
19:51
2103 c24c 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
19:41
0942 99a7 500

August 20 2017

23:00
8237 116b
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viajethra jethra
22:58
4037 0e76
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
22:56
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viajethra jethra
22:56
0819 e618
22:55
22:46
5023 494e 500
Zagroda :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viairmelin irmelin
22:45
3758 86a7 500
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
22:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl